Snöröjning och avtal

Ingen har undgått diskussionerna kring snöröjning från stadens tak. Fastighetsägaren är ansvarig för hela fastigheten och dessutom det som riskerar att falla ned därifrån.

Under vinterhalvåret är efterfrågan mycket stor efter snöröjningstjänster. Det har resulterat i en mängd tveksamma aktörer med tveksamma metoder. Med anledning av detta har försäkringsbolagen tillsammans med fastighetsägarna från och med hösten 2013 ställt hårdare krav på entreprenörerna.

Alla som utför snöskottning från tak ska vara licensierade genom ”Skotta säkert”, en utbildning för att säkerställa säkerhet för snöskottaren, allmänheten och inte minst taket.

Ett krav som vi på Tullinge Vent & Plåt, som seriös entreprenör, är glada och stolta över att kunna uppfylla.

Snöskottningsavtal

För att vara säker på att ni kan få kontakt med en seriös aktör som uppfyller ovanstående krav tecknar vi snöskottningsavtal. Avtalen tecknas under is och snöfri säsong. I samband med tecknande av avtal utför vi alltid en besiktning av taksäkerhet för att säkerställa säkerheten för våra anställda. Vi gör också en gemensam kontroll av hela taket för att dokumentera eventuella skador och brister. Ni kontaktar sedan oss vid behov av snöröjning och kan lita på att det blir professionellt utfört.