Byggplåt

För att täcka upp våra kunders behov av ett komplett plåtslageri kan någon av våra kompetenta byggnadsplåtslagare vara behjälplig.

Vi ombesörjer alla typer av kringtäckningar av takgenomföringar eller montage av huvar. Vi har även möjlighet att besiktiga och montera taksäkerhet i samband med nymontage på tak.

Tillverkning av produkter i lackad plåt görs av våra erfarna plåtsslagare i våran verkstad.

Exempel på arbeten vi löpande genomför är: skorstenshuvar, kombihuvar, takluckor etc.