Hur mår ditt tak?

Vi vet av erfarenhet att taket inte alltid har högsta prioritet bland fastighetsägare. Det syns inte alltid och det anses vara dyrt att underhålla. Men vi vet att ett tak behöver ses över då och då. Med ett löpande underhåll och kontinuerlig service undviker ni oförutsedda kostnaderna.

Vi kontrollerar tätskiktet och ser till att vattenavrinningen fungerar som den ska. Och ett plåttak behöver med jämna mellanrum målas om, något vi också ombesörjer.

Renovering, reparation, nytt tak?

Vi åtar oss nyproduktioner, renoveringar och reparationer av de flesta förekommande tak.

Vår specialutbildade personal utför besiktningar av taksäkerhet i samband med ombyggnation och nymontage av ventilation eller eldstäder.

I vår verkstad har vi en modern maskinpark och hantverksskicklig personal med lång erfarenhet. Vi jobbar med två arbetslag i skift och kan på så sätt hålla ett högt tempo och erbjuda snabba leveranser.