Serviceavtal

Vårat serviceavtal innebär att vi en gång per år besöker er fastighet för en årlig kontroll av taket. Kontrollen inleds med att alla vattengångar rensas från skräp, vilket är den vanligaste orsaken till läckage. Därefter kontrolleras takets skick grundligt och besöket dokumenteras med bilder samt ett skriftligt protokoll.

Snöröjning och underhåll av taket vintertid sker enligt de nya normerna som de flesta försäkringsbolagen kräver från och med 2013.

Med ett serviceavtal undviker ni oförutsedda kostnader. Efter en första besiktning lägger vi upp ett åtgärdsprogram samt kostnadsförslag för upp till fem år. På så sätt kommer ni alltid ha uppdaterad information vid kommande budgetarbeten för fastigheten.