Kurs & Utbildning

KURS & UTBILDNING

För att minimera risken för tveksamheter vid beställning håller vi kurser i styckning från ritning för våra beställare. Kursen går grundligt igenom styckning av alla förekommande detaljer i ett ventilationssystem. Syftet är att minimera onödiga kostnader pga missförstånd mellan tillverkaren och beställaren, samt att informera om olika sätt att stycka för att underlätta vid montaget.